ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

การแต่งกายประจำวัน

การแต่งกายประจำวัน

ระเบียบข้อปฏิบัติโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์)

๑. การแต่งกาย ในหนึ่งสัปดาห์  

                              วันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี   ชุดนักเรียน รองเท้าหนังสีดำ ถุงเท้าสีขาว  

วันพุธ     ชุดกีฬา  เสื้อสีเหลือง กางเกงสีดำ รองเท้าผ้าใบสีขาว (ชุดประจำโรงเรียนเทศบาลฯ)

                               วันศุกร์   ชุดผ้าย้อมคราม 

                               ปักชื่อนักเรียนสีน้ำเงินด้านซ้าย  ปักชื่อย่อโรงเรียน  ท.อ. ด้านขวา

                    ๒. การมารับ – มาส่ง นักเรียน

                   ๒.๑ การมาส่งนักเรียน ผู้ปกครองส่งนักเรียนที่ห้องเรียน พร้อมลงชื่อผู้มาส่ง ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น.- ๐๘.๓๐ น.  

                              ๒.๒ การมารับนักเรียน ผู้ปกครองมารับนักเรียนที่ห้องเรียนพร้อมลงชื่อมารับ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น.  

                    ๓. ทุกวันศุกร์ให้นักเรียนนำที่นอนกลับไปซักทำความสะอาด และนำกลับมาโรงเรียนในวันจันทร์

                    ๔. สิ่งที่ไม่ควรให้เด็กนำมาโรงเรียน ได้แก่ ของเล่น สิ่งของมีค่าต่าง ๆ รวมถึงเงินที่มีจำนวนมากเกินไป

                    ๕. ขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ฝึกเด็กในเรื่องต่อไปนี้

                             ๕.๑ การขับถ่ายในเวลาตอนเช้าก่อนมาโรงเรียน

                   ๕.๒ ฝึกให้เด็กทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง เช่น อาบน้ำ แปรงฟัน แต่งตัวและรับประทานอาหารเช้าด้วยตนเอง

                    ๖. นำชุดลำลอง  ผ้าเช็ดหน้าใส่ในกระเป๋านักเรียนทุกวัน อย่างน้อยวันละ ๑ ชุด

หมายเหตุ    หากมีการเปลี่ยนแปลงครูประจำชั้นจะแจ้งให้ทราบ