สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียนคือสีเหลือง-เขียว

เหลือง-เขียว