โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

ข้อมูลนักเรียน