โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

วิสัยทัศน์/ปรัชญา/คำขวัญ/อัตลักษณ์