โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

 • โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา2566

  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา2566

  วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตร การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

 • การแต่งกายประจำวัน

  การแต่งกายประจำวัน

  การแต่งกายประจำวัน ระเบียบข้อปฏิบัติโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย (ชุมชนอุปถัมภ์) ๑. การแต่งกาย ในหนึ่งสัปดาห์                                 วันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี   ชุดนักเรียน รองเท้าหนังสีดำ ถุงเท้าสีขาว   วันพุธ     ชุดกีฬา  เสื้อสีเหลือง กางเกงสีดำ รองเท้าผ้าใบสีขาว (ชุดประจำโรงเรียนเทศบาลฯ)                                วันศุกร์   ชุดผ้าย้อมคราม                                 ปักชื่อนักเรียนสีน้ำเงินด้านซ้าย  ปักชื่อย่อโรงเรียน  ท.อ. ด้านขวา                     ๒. การมารับ – มาส่ง นักเรียน                    ๒.๑ การมาส่งนักเรียน ผู้ปกครองส่งนักเรียนที่ห้องเรียน พร้อมลงชื่อผู้มาส่ง ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น.- ๐๘.๓๐ น.                                 ๒.๒ การมารับนักเรียน ผู้ปกครองมารับนักเรียนที่ห้องเรียนพร้อมลงชื่อมารับ…

 • กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Bansuan Zero Tolerance)

  กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Bansuan Zero Tolerance)

  10 เมษายน พ.ศ.2566  เวลา 08.30 น. นายดวงดี เพริศแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Bansuan Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต

 • โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปี๒๕๖๖

  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปี๒๕๖๖

 • โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2566

  โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2566

  เพื่อดำเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและนำผลการประเมินภายในไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณพ์อย่างต่อเนื่อง

 • การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์อำเภออากาศอำนวย ครั้งที่32

  การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์อำเภออากาศอำนวย ครั้งที่32

  การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์อำเภออากาศอำนวย ครั้งที่32 ระหว่างวันที่ 20-25 มีนาคม 2566 โรงพยาบาล รักษ์ท้องถิ่น พลังท้องถิ่น มหามิตร ที่ว่าการอำเภอ ตำรวจ ครู โดยโรงพยาบาลอากาศอำนวย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาและสนามกีฬาโรงเรียนบ้านอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

 • ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา๒๕๖๖

  ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา๒๕๖๖

  ด้วยเทศบาลตำบลอากาศอำนวย จะรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์) ในปีการศึกษา๒๕๖๖

 • บุญเดือนอ้ายปี๒๕๖๕

  บุญเดือนอ้ายปี๒๕๖๕

  โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)เข้าร่วมสืบสานประเพณีบุญเดือนอ้ายไหว้พระธาตุเมืองอากาศ ณ วัดทุ่ง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

 • วันขึ้นปีใหม่๒๕๖๖ ทำบุญตักบาตร ณ ลานรวมใจไทโย้ย

  วันขึ้นปีใหม่๒๕๖๖ ทำบุญตักบาตร ณ ลานรวมใจไทโย้ย

  วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลอากาศอำนวยได้จัดโครงการวันขึ้นปีใหม่๒๕๖๖ นายดวงดี เพริศแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวยประธานในพิธี