โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

สัญลักษณ์โรงเรียน