โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรมได้เลยครับ

 • ลอยกระทงปี2566

  ลอยกระทงปี2566

  วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อร่วมสืบทอดประเพณีลอยกระทงของไทย โดยเน้นกระทงที่ทำด้วยวัสดุธรรมชาติและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

 • โครงการเรียนรู้นอกสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

  โครงการเรียนรู้นอกสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

  วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์) ได้นำคณะครูและนักเรียนจำนวน 161 คน เข้าร่วมโครงการเรียนรู้นอกสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.สกลนคร ( ขอขอบคุณภาพสวยๆจากผู้ปกครองน้องอาชิ ห้องครูอมรรัตน์ งามจิตร)

 • กิจกรรมออกกำลังกายวันพุธ

  กิจกรรมออกกำลังกายวันพุธ

  ทุกวันพุธ โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)หลังจากกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จ ต่อด้วยกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิก เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รักในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของตนเอง

 • เรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

  เรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

  โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)จัดให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล๑-ชั้นอนุบาล๓ได้เรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นตลอดปีการศึกษา

 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา3พ.ย.2566

  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา3พ.ย.2566

  วันศุกร์ที่3พฤศจิกายน2566โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมดอกคูณเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

 • วันปิยมหาราช๒๕๖๖

  วันปิยมหาราช๒๕๖๖

  วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)เข้าร่วมวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

 • เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน 17ชุมชน

  เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน 17ชุมชน

  วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 คณะครูโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการชุมชนทั้ง17 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

 • ประกาศเจตจำนงปี2567

  ประกาศเจตจำนงปี2567

  วันจันทร์ที่16 ตุลาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)เข้าร่วมการประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ประจำปีงบประมาณ2567 ณ ห้องประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

 • วันนวมินทรมหาราช

  วันนวมินทรมหาราช

  วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)เข้าร่วมวันนวมินทรมหาราช ณ วัดทุ่ง และหอประชุมที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

 • โครงการธรรมสัญจร ครั้งที่20 ปี2566

  โครงการธรรมสัญจร ครั้งที่20 ปี2566

  วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์),ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่งได้เข้าร่วมโครงการธรรมสัญจรคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ณ วัดทุ่ง ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ผู้ดูแลเว็บไซต์