ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช๒๕๖๗

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา2567

หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแบบแผน แนวทางหรือข้อกำหนดของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน