ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

กองการศึกษา

น.ส.ปาริชาติ โน๊ตสุภา ผู้อำนวยการกองการศึกษา

น.ส.นิตยา สัพโส หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางอิศยากร แก้วฝ่าย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร : 0982659475

นายคมทวน อัครจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร : 0943746371

บุคลากรกองการศึกษา