ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

ข้อมูลอาคารสถานที่

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๙/๑ หมู่๑๘ ถนนอากาศ-ศรีสงคราม ตำบล อากาศ อำเภอ อากาศอำนวย จังหวัด สกลนคร รหัสไปรษณีย์ ๔๗๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๗๙๙๑๘๐ โทรสาร ๐๔๒-๗๙๘๔๓๑ เว็บไซต์โรงเรียน www.aums.ac.th E-mail : aums26072546@gmail.com สังกัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

แผนผังบริเวณโรงเรียน เนื้อที่๒.๕ไร่