ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

ธรรมะ ปัญญา กีฬา สังคม การศึกษา ทำให้มนุษย์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

Building exterior in Toronto, Canada

รับสมัครนักเรียนชั้นป.1

ปีการศึกษา2567

อายุ 7 ปี ( เกิดปีพ.ศ.2560 ) ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

Renovation and restoration

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Continuous Support

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

App Access

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Consulting

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Project Management

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Architectural Solutions

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

An array of resources

Our comprehensive suite of professional services caters to a diverse clientele, ranging from homeowners to commercial developers.

Études Architect App

  • Collaborate with fellow architects.
  • Showcase your projects.
  • Experience the world of architecture.
Windows of a building in Nuremberg, Germany

Études Newsletter

  • A world of thought-provoking articles.
  • Case studies that celebrate architecture.
  • Exclusive access to design insights.

“Études has saved us thousands of hours of work and has unlocked insights we never thought possible.”

Annie Steiner

CEO, Greenprint

คลิกดูกิจกรรมที่ผ่านมาตามลิงก์ด้านล่างนี้

สวัสดีครับ

โปรดติดตามเรื่องราวต่างๆคลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้