เลี้ยงอาหารกลางวัน

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม ๒๕๖๖ พระครูปลัดสมเดชสุตินฺธโร พร้อมคณะจากกรุงเทพฯได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)