โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ๒๕๖๕