บุญเดือนอ้ายปี๒๕๖๕

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)เข้าร่วมสืบสานประเพณีบุญเดือนอ้ายไหว้พระธาตุเมืองอากาศ ณ วัดทุ่ง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร