โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

โครงการเรียนรู้นอกสถานศึกษาปี๒๕๖๕

โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)ได้จัดโครงการเรียนรู้นอกสถานศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาล๑-๓ วันที่ ๘ ธันวาคม๒๕๖๕ ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร