ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในเด็กวัยเรียนและเยาวชน

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในเด็กวัยเรียนและเยาวชน ภายใต้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ประจำปีงบประมาณ2567 ในระหว่างวันที่ 5มิถุนายน2567-วันที่4กันยายน2567 ณ โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)โดยร.ต.อ.อานันท์ โพธิ์แดง