วันขึ้นปีใหม่๒๕๖๖ ทำบุญตักบาตร ณ ลานรวมใจไทโย้ย

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลอากาศอำนวยได้จัดโครงการวันขึ้นปีใหม่๒๕๖๖ นายดวงดี เพริศแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวยประธานในพิธี