ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

แห่โคมบัวบูชาในงานเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗

วันพุธ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลอากาศอำนวยร่วมกับวัดทุ่งแห่โคมบัวบูชาในงานเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์ภูพาน ไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร และมีการทำวัตรสวดมนต์เย็น และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567