ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1/2567

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์) ได้จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2567