ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

บัณฑิตน้อย รุ่นที่16

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

กดฟังเสียงพิธีเปิด-บัณฑิตน้อยกล่าวคำขอบคุณ-พิธีบายศรีสู่ขวัญ