ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

โครงการเวทีคนเก่ง วิถีคนกล้า ปีการศึกษา2566(26มกราคม2567)

วันศุกร์ที่26มกราคม2567โครงการเวทีคนเก่ง วิถีคนกล้าปีการศึกษา2567กิจกรรมตัวต่อเสริมปัญญา- คัดลายมือ