ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)ได้จัดโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ(วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออก และเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการแสดงและกิจกรรมต่างๆที่หลากหลาย ให้เด็กได้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน