ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)ได้ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และวันสำคัญประจำถิ่น เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีของไทยให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของวันขึ้นปีใหม่ การอวยพรปีใหม่ การร่วมแลกเปลี่ยนของขวัญ