โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

โครงการเรียนรู้นอกสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์) ได้นำคณะครูและนักเรียนจำนวน 161 คน เข้าร่วมโครงการเรียนรู้นอกสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.สกลนคร ( ขอขอบคุณภาพสวยๆจากผู้ปกครองน้องอาชิ ห้องครูอมรรัตน์ งามจิตร)