โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

กิจกรรมออกกำลังกายวันพุธ

ทุกวันพุธ โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)หลังจากกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จ ต่อด้วยกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิก เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รักในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของตนเอง


by

Tags: