ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

วันปิยมหาราช๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)เข้าร่วมวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร