ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน 17ชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 คณะครูโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการชุมชนทั้ง17 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร