ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

ประกาศเจตจำนงปี2567

วันจันทร์ที่16 ตุลาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)เข้าร่วมการประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ประจำปีงบประมาณ2567 ณ ห้องประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร