โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

วันนวมินทรมหาราช

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)เข้าร่วมวันนวมินทรมหาราช ณ วัดทุ่ง และหอประชุมที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร


Tags: