โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

ประชุมมอบหมายโครงการปี2567

วันอังคารที่10ตุลาคม2566 โรงเรียนเทสบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์) ประชุมมอบหมายโครงการตามแผนปีการศึกษา2567 ณ อาคารพญาสัตบรรณ


Tags: