ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากร

วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายดวงดี เพริศแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากร ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร แห่งที่ 6 (ธ) ศาลาการเปรียญวัดอุดมรัตนาราม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ อบรมธรรมะสำหรับครูและบุคลากร ให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์ ปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิในวันสำคัญต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ในมุมมองที่หลากหลาย และสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้