ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามกองทุนหลักประกันสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กวัยเรียนและเยาวชนแก่ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามกองทุนหลักประกันสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กวัยเรียนและเยาวชนแก่ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง โดยใช้ทักษะกระบวนการส่งเสริมทักษะทางสมอง EF ส่งเสริมทักษะทางสมองในเด็กปฐมวัยด้วยการฝึกทักษะการเล่านิทาน 3เทคนิคโดยใช้ศิลปะ Perfect Square ณ ห้องประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร