กิจกรรมโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในเด็กวัยเรียนและเยาวชน

วันที่ 7-27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในเด็กวัยเรียนและเยาวชน ภายใต้งบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมดอดคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Scroll to Top