ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

แข่งทักษะวิชาการ ทต.ท่าแร่

สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทั้ง หมด ๑๖ โรงเรียน # สรุปผลดังนี้

๑. การประกวดการแข่งขัน”คัดลายมือ ระดับอนุบาล ๑-๓ ” ได้รับรางวัล ชนะเลิศ

๒. การประกวดการแข่งขัน ” ฉีก ตัด ปะ ภาพ” ได้รับรางวัล ชนะเลิศ

๓. การประกวดการแข่งขัน ” เดินตัวหนอน” ได้รับรางวัล ชนะเลิศ

๔. การประกวดการแข่งขัน ” เลิงเล่นเต้น Dancer” ได้รับรางวัล ชนะเลิศ

๕. การประกวดการแข่งขันเกมทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่๑

๖. การประกวดการแข่งขัน ” เล่านิทาน” ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่๑

๗.การประกวดแข่งขัน”การวาดภาพระบายสี ระดับชั้นอนุบาล ๒” ได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับที่ ๒

๘. การประกวดแข่งขัน “ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง” ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอับดับที่ ๑

๙. การประกวดแข่งขัน “โครงงานปฐมวัย” ได้รับรางวัล ชมเชย

๑๐. การประกวดแข่งขัน “การต่อตัวต่อเสริมทักษะ” ได้รับรางวัล ชมเชย

๑๑. การประกวดแข่งขัน “ปั้นสร้างสรรค์” ได้รับรางวัล ชมเชย