การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่28

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรฎาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21-24 กรกฎาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด