กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา2566

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)ได้จัดโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และวันสำคัญประจำถิ่น ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมดอดคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

คลิกฟังเสียงพิธีเปิดกิจกรรมวันไหว้ครู
Scroll to Top