ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา2566

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตร การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

คลิกฟังเสียงวิทยากรบรรยาย พัฒนาศักยภาพครูภาคเช้าช่วงที่1
คลิกฟังเสียงวิทยากรบรรยาย พัฒนาศักยภาพครูภาคเช้าช่วงที่2
คลิกฟังเสียงวิทยากรบรรยายภาคบ่าย