ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

กิจกรรมเวทีคนเก่ง วิถีคนกล้า 14-17 มีนาคม 2566

โครงการเวทีคนก่ง วิถีคนกล้า ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารพญาสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์) โครงการระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2566