ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์)

พิธีเปิดโครงการเวทีคนเก่ง วิถีคนกล้า 14-17 มีนาคม 2566

คลิกฟังคำกล่าวเปิดโครงการเวทีคนเก่ง วิถีคนกล้า

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายดวงดี เพริศแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย เป็นประธานเปิดโครงการเวทีคนก่ง เวทีคนกล้า ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารพญาสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์) โครงการระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2566 โดยมัวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก ปลูกฝังให้นักเรียนมีความริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข